" Ing. Miloslav H ů d a "

ČR - Vysočina - Jihlava


Místo podnikání

Jihlava, Srázná 4308/8, PSČ 586 01

Bydliště

Most, Pod vinicí 45, PSČ 434 01

" Ing. Miloslav H ů d a " - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 14824191

Zapsáno: 13.12.1991 (spisová značka A 2829 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

" Ing. Miloslav H ů d a " podniká v následujících oborech:

  • pokládání střeš. krytin z asfalt. izol.pásů, a jejich nátěry - izolace základů - strojírenská výroba - obchodní a zprostředkovatelská činnost

Firmy na stejné adrese:

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě rozhodnutí o registraci MNV v Mostě, č.j. 256/3/75/89 ze dne 25.9.89 a rozhodnutí o změně registrace Okresního úřadu v Mostě, č.j. 256/3/73/89/a ze dne 22.11.91.


Poslední aktualizace dat: 02.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.