" PÁCL a spol. ", s.r.o. v likvidaci

ČR - Pardubický kraj - Česká Třebová


Sídlo

Česká Třebová, Švermova 1345, PSČ 560 02

" PÁCL a spol. ", s.r.o. v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 15030491

Zapsáno: 06.11.1991 (spisová značka C 999 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 344 166Kč

Předmět podnikání

" PÁCL a spol. ", s.r.o. v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Výroba a prodej potravinářských výrobků V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.

Statutární orgán

Josef Pácl, fyzická osoba

Česká Třebová, Lhotka 143, PSČ 560 02

funkce: Jednatel
Pavel Bednář, fyzická osoba

Praha 10, Thorézova 960/16, PSČ 100 00

funkce: Jednatel
Mgr. Hana Vavrochová, fyzická osoba

Včelná, 5. května 42

funkce: Jednatel
Oldřich Stránský, fyzická osoba

Česká Třebová, Trávník 1999, PSČ 560 02

funkce: Likvidátor

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná navenek a podepisuje za ni ve věcech směřujících k její likvidaci likvidátor.

Společníci s vkladem

Josef Pácl, fyzická osoba

Česká Třebová, Lhotka 143, PSČ 560 02

vklad: 172 083Kč , splaceno nepeněžitý vklad
Pavel Bednář, fyzická osoba

Praha 10, Thorézova 960/16, PSČ 100 00

vklad: 86 041Kč , splaceno nepeněžitý vklad
Mgr. Hana Vavrochová, fyzická osoba

Včelná, 5. května 42

vklad: 86 041Kč , splaceno nepeněžitý vklad

Kmenové jmění společnosti činí Kč 344.166,-- a je tvořeno nemovitými věcmi - domem čp. 1345 se st. p. č. 1352/1, poz. parc. č. 3131/3 (zahr.) a poz. parc. č. 3131/4 (zahr.), vše v obci a k. ú. Česká Třebová, které jsou v podílovém vlastnictví společníků a jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem Pavla Holého ze dne 1. 9. 1991.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 05.12.1996
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 11. 10. 1991 podle ust. par. 106 n zák. č. 103/90 Sb.

Na základě rozhodnutí společníků ze dne 9. 6. 1993 ruší se společnost PÁCL a spol., společnost s ručením omezeným se sídlem v České Třebové, Švermova 1345 a ke dni 17. prosince 1993 vstupuje do likvidace.

Obchodní společnost PÁCL spol., s.r.o. v likvidaci, IČO: 15 03 04 91, se sídlem Česká Třebová, Švermova 1345, se po provedené likvidaci v y m a z á v á ke dni 5. 12. 1996 z obchodního rejstříku.


Poslední aktualizace dat: 04.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.