GEO-ING Jihlava spol. s r.o.

ČR - Vysočina - Jihlava


Sídlo

Jihlava, Znojemská 78, PSČ 586 01

GEO-ING Jihlava spol. s r.o. - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 18199089
záznam v živnostenském rejstříku: GEO-ING Jihlava spol. s r.o.

Zapsáno: 07.11.1991 (spisová značka C 3052 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

 • Základní kapitál - 549 000Kč

Předmět podnikání

GEO-ING Jihlava spol. s r.o. podniká v následujících oborech:

 • zednictví
 • provádění trhacích prací
 • projektová činnost ve výstavbě
 • topenářství
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • zámečnictví, nástrojářství
 • obráběčství
 • pokrývačství, tesařství
 • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 • klempířství a oprava karoserií
 • opravy silničních vozidel
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • geologické práce
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské geologie
 • projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie - ochrana podzemních vod a v oboru ložiskové geologie rudních a nerudních ložisek
 • studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem
 • geologické práce v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie, sanační geologie, ložiskové geologie a zkoumání geologické stavby
 • příprava a vypracování technických návrhů
 • oprávnění k hornické činnosti a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost v rozsahu podle § 2 cit. zákonů ČNR písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) g) zajišťování a likvidace starých důlních děl
 • oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 cit. zákonů ČNR písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300m krychlových horniny

Statutární orgán

Ing. Jan Kadlec, fyzická osoba

Jihlava, Masarykovo nám. 26, PSČ 586 01

funkce: jednatel
ve funkci od: 07.11.1991
Ing. Peter Flimmel, fyzická osoba

Brno, Třískalova 4, PSČ 638 00

funkce: jednatel
ve funkci od: 29.03.2012

Jednatelé jednají jménem společnosti každý samostatně. Podepisují se tak, že k obchodnímu jménu připojí jeden z nich svůj podpis.

Společníci s vkladem

Ing. Jan Kadlec, fyzická osoba

Jihlava, Masarykovo nám. 26, PSČ 586 01

vklad: 113 000Kč , splaceno: 113 000Kč , obchodní podíl: 113/549
ing. Jaromír Kalužík, fyzická osoba

Benátky nad Jizerou, Soukalova 558

vklad: 71 000Kč , splaceno: 71 000Kč , obchodní podíl: 71/549
Miluše Flíčková, fyzická osoba

Úsobí 170, PSČ 582 54

vklad: 70 000Kč , splaceno: 70 000Kč , obchodní podíl: 70/549
Ing. Lubomír Pleticha, fyzická osoba

Jihlava, Holíkova 77, PSČ 586 01

vklad: 47 000Kč , splaceno: 47 000Kč , obchodní podíl: 47/549
JUDr. Pavel Kocanda, fyzická osoba

Jihlava, Náhorní 8, PSČ 586 01

vklad: 46 000Kč , splaceno: 46 000Kč , obchodní podíl: 46/549
Jaroslav Kasal, fyzická osoba

Jihlava, Demlova 24

vklad: 41 000Kč , splaceno: 41 000Kč , obchodní podíl: 41/549
Ing. Pavel Novák, fyzická osoba

Jihlava, Jiráskova. 80, PSČ 586 01

vklad: 69 000Kč , splaceno: 69 000Kč , obchodní podíl: 69/549
Jan Florián, fyzická osoba

Hladov 37, PSČ 588 33

vklad: 46 000Kč , splaceno: 46 000Kč , obchodní podíl: 46/549
Ing. Peter Flimmel, fyzická osoba

Brno, Třískalova 4, PSČ 638 00

vklad: 46 000Kč , splaceno: 46 000Kč , obchodní podíl: 46/549
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení spol. s r.o. uzavřenou dne 29.10.1991.


Poslední aktualizace dat: 07.11.2012. Aktualizovat data