"Bytové družstvo Modrá 23"

ČR - Ústecký kraj - Jílové


Sídlo

Jílové, Modrá 23, PSČ 407 02

"Bytové družstvo Modrá 23" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 22772871

Zapsáno: 23.02.2012 (spisová značka Dr 998 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 10 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 60 000Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo Modrá 23" podniká v následujících oborech:

  • předmětem činnosti družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů, zejména pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor, jakož i zabezbečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemků ve vlastnictví či spoluvlastnictví družstva. Účelem této činnosti není dosažení zisku.

Představenstvo

Jan Sýkora, fyzická osoba

Jílové, Modrá 23, PSČ 407 02

funkce: Člen představenstva
členství od: 23.02.2012
Bc. Petr Konšal, fyzická osoba

Jílové, Modrá 23, PSČ 407 02

funkce: Předseda představenstva
členství od: 23.02.2012
ve funkci od: 23.02.2012
Roman Demeter, fyzická osoba

Jílové, Modrá 23, PSČ 407 02

funkce: Člen představenstva
členství od: 23.02.2012

Za představenstvo jedná navenek předseda a v jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen představenstva a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 29.06.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.