"Chemopetrol, koncern pro chemický průmysl a zpracování ropy"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 8


Sídlo

Praha 8, Trojská 13, PSČ 182 00

"Chemopetrol, koncern pro chemický průmysl a zpracování ropy" - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 24211982

Zapsáno: 31.12.1970 (spisová značka ALVIII 1660 - Městský soud v Praze)

Statutární orgán

Ing. Zdeněk Feigl, fyzická osoba

Praha 8 - Libeň, S.K. Neumanna 9/768, PSČ 180 00

funkce: generální ředitel
Ing. Zdeněk Roškota, fyzická osoba

Praha 8-Kobylisy, Klíčanská 7, PSČ 180 00

funkce: zástupce generálního ředitele

za organizaci jedná generální ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování - k názvu organizace připojí svůj odpis generální ředitel nebo jeho zástupce.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 26.04.2013
ostatní skutečnosti:

Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku Chemopetrol, koncern pro chemický průmysl a zpracování ropy včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 86/1989 ze dne 22 .6. 1989, kterým byl státní podnik zrušen bez likvidace.

státní hospodářská organizace byla zřízena rozhodnutím ministra růmyslu ze dne 22.12.1970 čj.90/1970

dnem vzniku podniku je 1.1.1971

Chemopetrol, koncernovou organizaci pro chemický průmysl a zpra- cování ropy tvoří organizace uvedené ve zřizovací listině.

Podle rozhodnutí č. 23/74 ministra průmyslu ČSR vydaného na základě §§ 4 a 15 nařízení vlády ČSSR č. 91/74 Sb.

koncern se člení na tyto koncernové podniky a koncernové účelové organizace:

"Chemopetrol - koncernový podnik Benzina", Praha

"Chemopetrol . koncernový podnik Chemické závody českoslove- nsko-sovětského přátelství", Záluží v Krušných horách,

"Chemopetrol - koncernový podnik Kaučuk", Kralupy n.Vltavou

"Chemopetrol - koncernový podnik Koramo" Kolín,

"Chemopetrol - koncernový podnik Ostramo", Ostrava

"Chemopetrol - koncernový podnik Paramo", Pardubice,

"Chemopetrol - koncernový podnik Přerovské chemické závody" Přerov

"Chemopetrol - koncernový podnik Severočeské chemické závo- dy", Lovosice

"Chemopetrol - koncernový podnik Silon", Planá nad Lužnicí

"Chemopetrol - koncernový podnik Spolana", Neratovice

"Chemopetrol - koncernová účelová organizace Ústav pro zpracování chemických vláken", Česká Třebová,

"Chemopetrol - koncernová účelová organizace Výzkumný ústav anorganické chemie", Ústí nad Labem,

"Chemopetrol . koncernová účelová organizace Výzkumný ústav makromolekulární chemie", Brno

rusky (psáno azbukou) objediněnie predprijatij chemičeskoj i něftěpererabatyvajuščej promyšlennosti

anglicky - Chemopetrol, Concern for Chemical and Oil Indu- stry

německy - Chemopetrol, Vereinigung der chemischen und Erdölindustrie

Podle rozhodnutí ministra průmyslu ČSR č. 17/1976 ze dne 22.6.1976 doplňuje se členění koncernu o tyto koncernové organizace:

"Chemopetrol - koncernová účelová organizace Výzkumný ústav syntetického kaučuku", Kralupy nad Vltavou

"Chemopetrol - koncernová účelová organizace Technicko-inže- nýrský ústav", Neratovice


Poslední aktualizace dat: 04.09.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.