"Holečkova, bytové družstvo"

ČR - Ústecký kraj - Teplice


Sídlo

Teplice, Holečkova 2608, PSČ 415 01

"Holečkova, bytové družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25001515

Zapsáno: 27.03.1996 (spisová značka Dr 284 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 3 125Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Holečkova, bytové družstvo" podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti družstva je: - provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: - provozování i zajišťování údržby a oprav bytových a nebytových objektů jakož i jejich modernizace a rekonstrukce, - poskytování i zabezpečení plnění spojených s bydlením, - uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Představenstvo

Jan Hanzal, fyzická osoba

Teplice, Holečkova 2609, PSČ 415 01

funkce: Pověřený člen družstva
členství od: 21.04.2002
Stanislav Tázler, fyzická osoba

Teplice, Holečkova 2609

funkce: Pověřený člen družstva
členství od: 21.04.2002
Jan Kotrba, fyzická osoba

Teplice, Holečkova 2608

funkce: Předseda družstva
členství od: 21.04.2002
ve funkci od: 21.04.2002

Jménem družstva jedná ve všech věcech předseda družstva. Předsedu družstva zastupují dva členové družstva, kteří jsou k tomu ve stanoveném pořadí pověření členskou schůzí. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a další pověřený člen. Za družstvo se oprávněné osoby podepisují tak, že předseda družstva k názvu družstva připojí svůj podpis s dodatkem "předseda družstva" a pověřený člen rovněž k názvu družstva vyznačí svůj podpis s dodatkem "pověřený člen družstva".

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 21.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.