Alberta Plus, s.r.o.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 3


Sídlo

Praha 3, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00

Alberta Plus, s.r.o. - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25001981
záznam v živnostenském rejstříku: Alberta Plus, s.r.o.

Zapsáno: 17.04.1996 (spisová značka C 62131 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Předmět podnikání

Alberta Plus, s.r.o. podniká v následujících oborech:

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Firmy v nichž je firma zainteresována

Alberta Plus, s.r.o.
Sídlo: Praha 3, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00

Společník s vkladem

Statutární orgán

Jan Šulc, fyzická osoba

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01

funkce: jednatel
ve funkci od: 28.08.2008

Jednatel je statutárním orgánem společnosti a za společnost jedná samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis jednatel.

Společníci s vkladem

Alberta Plus, s.r.o., právnická osoba

Praha 3, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00

vklad: 49 000Kč , splaceno: 49 000Kč , obchodní podíl: 49%
Usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 13.3.2009, čj. 9 Nc 5126/2009-8 nabylo právní moci dne 7.9.2011. Účast společníka Jana Šulce ve společnosti Alberta Plus, s.r.o. byla zrušena dle § 148 odst. 2 obchodního zákoníku.

Na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 13.3.2009, čj. 9 Nc 5126/2009-8 vydal soudní exekutor JUDr. Ongrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3 exekuční příkaz čj. 091 EX 03547/11-036 ze dne 23.11.2011 o provedení exekuce proti povinnému jan Šulc, nar. 2.7.1978 podtiženém obchodního podílu ve společnosti Alberta Plus, s.r.o., IČ 25001981.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Soud přenáší místní příslušnost a po právní moci tohoto usnesení bude spis postoupen místně příslušnému Krajskému obchodnímu soudu Praha. O d ů v o d n ě n í : Společnost požádala o zápis změny sídla. Vzhledem k tomu, že sídlo se má nacházet v obvodu rejstříkového soudu v Praze, bude tento soud nadále příslušný pro vedení rejstříku uvedené společnosti (§ 200 d o.s.ř.). Proto soud přenáší místní příslušnost a spis postoupí po právní moci tohoto usnesení místně příslušnému Krajskému obchodnímu soudu Praha.

Obchodní společnost Alberta Plus, s.r.o. se z důvodu změny sídla zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu C, vložky 62131.

Vložka 10647 oddílu C obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem se pro změnu sídla společnosti, kterým je nyní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, U cihelny 1194/5 u z a v í r á .


Poslední aktualizace dat: 12.10.2013. Aktualizovat data