"Družstvo Lesní 2341"

ČR - Ústecký kraj - Most


Sídlo

Most, Lesní 2341, PSČ 434 01

"Družstvo Lesní 2341" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25004913

Zapsáno: 13.06.1996 (spisová značka Dr 293 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 10 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět činnosti

"Družstvo Lesní 2341" podniká v následujících oborech:

  • 2. poskytování, zabezpečování plnění spojených s bydlením
  • 1. provádění, zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy

Předmět podnikání

"Družstvo Lesní 2341" podniká v následujících oborech:

  • 3. přidělování družstevních bytů, nebytových prostor, garáží a pod. a uzavírání příslušných nájemních smluv

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Ing. Oldřich Skalický, fyzická osoba

Kostomlaty pod Milešovkou, Světecká 317, PSČ 417 54

funkce: Zastupující člen družstva
ve funkci od: 10.03.2011
Ing. Milan Nečas, fyzická osoba

Lom, Luční 938, PSČ 435 11

funkce: Předseda
ve funkci od: 10.03.2011

Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a pověřený člen družstva. Předsedu zastupuje člen družstva, který k tomu byl pověřen člen- skou schůzí.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 21.04.2012. Aktualizovat data