"Družstvo SN 1994"

ČR - Ústecký kraj - Most


Sídlo

Most, Lesní 1994/6, PSČ 434 01

"Družstvo SN 1994" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25005421

Zapsáno: 18.06.1996 (spisová značka Dr 295 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 6 250Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo SN 1994" podniká v následujících oborech:

  • přidělování družstevních bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv
  • poskytování nebo zabezpečování plnění spojených s bydlením
  • provádění nebo zabezpečení údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace bytových a nebytových prostor pro své členy,
  • provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva :
  • uzavírání smluv o nájmu, podnájmu nebytových prostor.

Představenstvo

MUDr. Vlasta Veselovská, fyzická osoba

Most, Lesní 1994/6, PSČ 434 01

funkce: Místopředseda
ve funkci od: 04.04.2007
Ing. Eva Janoschcová, fyzická osoba

Most, Lesní 1994/6, PSČ 434 01

funkce: Místopředseda
ve funkci od: 04.04.2007
Bc. Martina Francová, fyzická osoba

Most, Lesní 1994/6, PSČ 434 01

funkce: Předseda
ve funkci od: 04.04.2007

Za družstvo jedná navenek předseda družstva. Je-li však pro právní úkon, který činí družstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy a jednoho místopředsedy.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 21.04.2012. Aktualizovat data