"DEVÍTKA - BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK"

ČR - Ústecký kraj - Osek


Sídlo

Osek, Hrdlovská 649, PSČ 417 05

"DEVÍTKA - BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25005481

Zapsáno: 21.06.1996 (spisová značka Dr 286 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 0Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 400Kč

Předmět podnikání

"DEVÍTKA - BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK" podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti družstva je především organizování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. V souvislosti s touto činností družstvo především: a) Přiděluje družstevní byty a nebytové prostory do nájmu svým členům. b) Zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro své členy, tak i případně pro jiné osoby c) Zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to jak pro své členy, tak i případně pro jiné osoby. d) Vykonává i jiné činnosti schválené členskou schůzí nebo představenstvem družstva.

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Jana Gabrielová, fyzická osoba

Osek, Hrdlovská 649, PSČ 417 05

funkce: Člen družstva
členství od: 22.03.2008
Pavol Nemčovský, fyzická osoba

Osek, Hrdlovská 649, PSČ 417 05

funkce: Místopředseda družstva
členství od: 22.03.2008
ve funkci od: 05.10.2011
Petr Mareš, fyzická osoba

Osek, Hrdlovská 649, PSČ 417 05

funkce: Předseda družstva
členství od: 22.03.2008
ve funkci od: 22.03.2008
Ludmila Daňková, fyzická osoba

Osek, Hrdlovská 649, PSČ 417 05

funkce: Člen družstva
členství od: 22.03.2008
Vladimír Opl, fyzická osoba

Osek, Hrdlovská 649, PSČ 417 05

funkce: Člen družstva
členství od: 15.09.2011

Představenstvo družstva je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda, nebo jiný člen představenstva v pořadí, stanoveném představenstvem. Právní úkony, pro které je předepsány písemná forma, podepisuje za družstvo předseda, popřípadě místopředseda a jeden další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní členský vklad odpovídá míře účasti člena družstva na základním jmění družstva. Základní členský vklad činí:

a) pro byt č. 1,7,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67 27.591,30 Kč

b) pro byt č. 2,8,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68 20.017,90 Kč

c) pro byt č. 3,9,15,21,27,33,39,45,51,57,63,69 23.443,20 Kč

d) pro byt č. 4,10,16,22,28,34,40,46,52,58,64,70 23.328,90 Kč

e) pro byt č. 5,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71 20.017,90 Kč

f) pro byt č. 6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72 30.407,60 Kč


Poslední aktualizace dat: 21.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.