"Družstvo 2340"

ČR - Ústecký kraj - Most


Sídlo

Most, Lesní 2340, PSČ 434 01

"Družstvo 2340" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25008145

Zapsáno: 16.08.1996 (spisová značka Dr 313 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 8 500Kč
  • Zapisovaný kapitál - 51 000Kč

Předmět činnosti

"Družstvo 2340" podniká v následujících oborech:

  • Zajišťování provozu a správa bytového fondu a nebytových prostor, zabezpečování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: a) provádění, případně zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy b) poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s bydlením, resp. užíváním nebytových prostor c) přidělování družstevních bytů, nebytových prostor, uzavírání příslušných nájemních smluv na jejich užívání

Představenstvo

MUDr. Jiří Krhounek, fyzická osoba

Most, Lesní 2340, PSČ 434 01

funkce: Zastupující člen družstva
ve funkci od: 28.12.2005
MUDr. Roman Fučík, fyzická osoba

Most, Lesní 2340/10, PSČ 434 01

funkce: Předseda
ve funkci od: 28.12.2005

Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a pověřený člen družstva. Předsedu zastupuje jeho zástupce nebo jiný člen družstva, který k tomu byl pověřen členskou schůzí.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 21.04.2012. Aktualizovat data