"Chmelařská společnost" Podbořany, spol. s r.o.

ČR - Středočeský kraj - Radějovice


Sídlo

Radějovice čp. 27, pošta Štiřín, PSČ 251 68

"Chmelařská společnost" Podbořany, spol. s r.o. - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25011669

Zapsáno: 20.11.1996 (spisová značka C 59361 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Předmět podnikání

"Chmelařská společnost" Podbořany, spol. s r.o. podniká v následujících oborech:

  • rostlinná a živočišná výroba

Statutární orgán

Ing. Jan Korf, fyzická osoba

Žatec, Jaroslava Vrchlického 2807, PSČ 438 01

funkce: Jednatel

Za společnost jedná ve všech věcech jednatel.

Společníci s vkladem

Z.S.K., a.s., právnická osoba

Hrušovany u Chomutova, Lažany 7, PSČ 431 43

vklad: 100 000Kč , splaceno: 100 000Kč
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 06.05.2009
ostatní skutečnosti:

Soud přenáší místní příslušnost a po právní moci tohoto usnesení bude spis postoupen místně příslušnému Krajskému obchodnímu soudu v Praze. O d ů v o d n ě n í: Společnost požádala o zápis změny sídla. Vzhledem k tomu, že sídlo se má nacházet v obvodu rejstříkového soudu v Praze, bude tento soud nadále příslušný pro vedení rejstříku uvedené společnosti (§ 200 d o.s.ř.). Proto soud přenáší místní příslušnost a spis postoupí po právní moci tohoto usnesení místně příslušnému Krajskému obchodnímu soudu v Praze.

Společnost Chmelařská společnost Podbořany,spol. s r.o. se sídlem Radějovice 27,pošta Štiřín se z a p i s u j e do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a to do oddílu C vložka 59361. O d ů v o d n ě n í Dne 4.5.1998 došel zdejšímu soudu spis společnosti Chelařská společnost Podbořany,spol. s r.o. s pravomocným usnesením Krajského soudu Ústí nad Labem,kterým se mění sídlo spolčnosti a to Radějovice 27,pošta Štiřín. Tím dle § 200d o.s.ř. změnila příslušnost soudu a proto Krajský soud Ústí nad Labem přenesl příslušnost pro vedení tohoto spisu na Krajský obchodní soud v Praze jako soud nadále příslušný.

Vymazává se z obchodního rejstříku Chmelařská společnost Podbořany, spol. s r.o., se sídlem Radějovice 27, pošta Štiřín, IČ: 25011669. Právní důvod výmazu: usnesení Městského soudu v Praze č.j. 96 K 60/2000-155 o zrušení konkursu z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.


Poslední aktualizace dat: 21.04.2012. Aktualizovat data