"Družstvo 206"

ČR - Ústecký kraj - Most


Sídlo

Most, V. Nezvala bl. 206, PSČ 434 01

"Družstvo 206" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25020552

Zapsáno: 14.05.1997 (spisová značka Dr 340 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 1 100Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 600Kč

Předmět činnosti

"Družstvo 206" podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor.
  • Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů).

Představenstvo

Jiřina Bernhardová, fyzická osoba

Most, V. Nezvala 2506/12, PSČ 434 01

funkce: Člen představenstva
členství od: 02.06.2005
Jana Lavičková, fyzická osoba

Most, V. Nezvala 2506/12, PSČ 434 01

funkce: Místopředseda představenstva
členství od: 02.06.2005
ve funkci od: 02.06.2005
Jaroslav Anděl, fyzická osoba

Most, V. Nezvala 2508/16, PSČ 434 01

funkce: Místopředseda představenstva
členství od: 02.06.2005
ve funkci od: 02.06.2005
Arnošt Zavadil, fyzická osoba

Most, V. Nezvala 2505/10, PSČ 434 01

funkce: Předseda představenstva
členství od: 07.04.2005
ve funkci od: 07.04.2005
Jana Valtová, fyzická osoba

Most, V. Nezvala 2505/10, PSČ 434 01

funkce: Člen představenstva
členství od: 07.04.2005

1. Jménem družstva, a za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředsedové. Je-li však pro právní úkon, který činí družstvo, předepsáno písemná forma, je třeba podpisu předsedy a jednoho dalšího člena představenstva. 2. Předseda nebo místopředsedové mohou pověřit zastupováním další členy družstva i jiné fyzické nebo právnické osoby.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 17.07.2014. Aktualizovat data