"Bytové družstvo u FLEKÁČE"

ČR - Ústecký kraj - Teplice


Sídlo

Teplice, Litoměřická 1976/24, PSČ 415 01

"Bytové družstvo u FLEKÁČE" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25026674

Zapsáno: 10.10.1997 (spisová značka Dr 362 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 8 400Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo u FLEKÁČE" podniká v následujících oborech:

  • Provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména:
  • 1) provádění, případně zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy
  • 2) poskytování, popřípadě zabezpečování plnění spojených s bydlením
  • 3) přidělování družstevních bytů, nebytových prostor apod. a uzavírání příslušných nájemních smluv.

Představenstvo

Ladislav Kalbáč, fyzická osoba

Teplice, Litoměřická 1976/24, PSČ 415 01

funkce: Předseda
ve funkci od: 01.09.2010
Jana Fleischerová, fyzická osoba

Teplice, Litoměřická 1976/24, PSČ 415 01

funkce: Zastupující člen
ve funkci od: 31.08.2010
Vladimíra Čechalová, fyzická osoba

Teplice, Litoměřická 1976/24, PSČ 415 01

funkce: Zastupující člen
ve funkci od: 31.08.2010

Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a pověření členové družstva. Předsedu zastupují členové družstva, kteří byli pověřeni členskou schůzí, a kteří jsou také dalšími statutárními zástupci oprávnění jednat za družstvo.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 22.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.