"Družstvo 354"

ČR - Ústecký kraj - Most


Sídlo

Most, ul. 1. Máje bl. 354, PSČ 434 01

"Družstvo 354" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25035509

Zapsáno: 07.04.1998 (spisová značka Dr 401 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 54 000Kč
  • Základní vklad - 1 500Kč

Předmět činnosti

"Družstvo 354" podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor, poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva ( a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů) Tím se rozumí zejména: a. přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv, b. převádění "jednotek" do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů, c. zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemku, d. zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní, finanční a účetní, e. zabezpečování provozu budovy, resp. domu a provádění kontrol jeho technického stavu.

Představenstvo

František Kříž, fyzická osoba

Most, 1.Máje 2868/3, PSČ 434 01

funkce: Předseda představenstva
členství od: 09.04.2011
ve funkci od: 09.04.2011
Daniela Výšková, fyzická osoba

Most, 1.Máje 2869/5, PSČ 434 01

funkce: Místopředseda představenstva
členství od: 09.04.2011
ve funkci od: 09.04.2011
Josef Borl, fyzická osoba

Most, 1.Máje 2869/5, PSČ 434 01

funkce: Člen představenstva
členství od: 09.04.2011

Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 22.04.2012. Aktualizovat data