"PROB v.o.s." v likvidaci

ČR - Ústecký kraj - Teplice


Sídlo

Teplice, Americká 2324/14, PSČ 415 01

"PROB v.o.s." v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 25038800
záznam v živnostenském rejstříku: "PROB v.o.s." v likvidaci

Zapsáno: 02.07.1998 (spisová značka A 9244 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

"PROB v.o.s." v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • hostinská činnost

Statutarní orgán společnosti

Miloslav Prokop, fyzická osoba

Teplice, Americká 2324/14

funkce: Společník
Aleš Budínský, fyzická osoba

Teplice, Jana Koziny 1450/2

funkce: Společník

Za společnost jednají jako její statutární orgán oba společníci. Podepisování jménem společnosti probíhá tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí oba společníci své podpisy

Likvidace

Miloslav Prokop, fyzická osoba

Teplice, Americká 2324/14

Společníci bez vkladu

Aleš Budínský, fyzická osoba

Teplice, Jana Koziny 1450/2

Miloslav Prokop, fyzická osoba

Teplice, Americká 2324/14

stav subjektu: Aktivní
exekuce:

Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 10.5.2004, č.j. 14 Nc 10077/2004-5, byla nařízena exekuce proti povinnému: Miloslav Prokop, nar. 22.1.1961, bytem Buzulucká 310, 415 03 Teplice. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Rokycany, Klostermannova 635/III.


ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. srpna 2007, č.j. 21 Cm 50/2006-22 byla zrušena obchodní společnost "PROB v.o.s." se sídlem Teplice 1, Americká 2324/14, PSČ 415 01 a nařízena její likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 18.1.2008.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.