"Družstvo blok 249" v likvidaci

ČR - Ústecký kraj - Most


Sídlo

Most, Františka Halase 2584, PSČ 434 01

"Družstvo blok 249" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25040731

Zapsáno: 19.08.1998 (spisová značka Dr 430 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 2 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět činnosti

"Družstvo blok 249" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • 1.3. Po zakoupení obytného domu družstvo neprodleně zajistí "prohlášení vlastníka" dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb. a následně převede jednotky těm členům, kteří splní podmínky uvedené ve stanovách. Předmětem činnosti družstva je dále správa společných částí domu a výkon vlastnických práv k dosud nepřevedeným jednotkám.
  • 1.1. Družstvo je založeno za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení a po prohlášení vymezující bytové jednotky pak k plnění povinností správce podle § 9 a 10 zákona 72/1994 Sb. v platném znění.
  • 1.2. Prvotní činnosti družstva je zakoupení obytného domu v souladu s "pravidly pro prodej obytných domů" schválených městským zastupitelstvem města Mostu, která neumožňují zakoupení jednotlivých bytů přímo jejich nájemci.

Představenstvo

Jitka Marešová, fyzická osoba

Most, Františka Halase 2585, PSČ 434 01

funkce: 2. Zástupce předsedy družstva
ve funkci od: 05.10.2006
Bohuslav Kořínek, fyzická osoba

Most, Františka Halase 2585, PSČ 434 01

funkce: 1. Zástupce předsedy družstva
ve funkci od: 05.10.2006
Eva Vojtěchová, fyzická osoba

Most, Fr. Halase 2585, PSČ 434 01

funkce: Předseda družstva
ve funkci od: 05.10.2006

Jménem družstva jedná předseda družstva. Předsedu zastupují dva členové družstva, kteří jsou k tomu oprávněni ve stanoveném pořadí pověření členskou schůzí. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a další člen pověřený členskou schůzí.

Likvidace

Ing. Michal Pressl, fyzická osoba

Litvínov, B. Němcové 809, PSČ 436 01

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení družstva: Družstvo byllo zrušeno rozhodnutím členské schůze ze dne 29.11.2011 s likvidací ke dni 1.1.2012.


Poslední aktualizace dat: 22.04.2012. Aktualizovat data