"Bytové družstvo Gagarinova I"

ČR - Liberecký kraj - Liberec


Sídlo

Liberec (nečleněné město), Gagarinova 772, PSČ 460 06

"Bytové družstvo Gagarinova I" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25040758

Zapsáno: 26.08.1998 (spisová značka Dr 390 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 1 700Kč
  • Zapisovaný kapitál - 3 000 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Gagarinova I" podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů), účelem této činnosti není dosažení zisku.

Představenstvo

Milan Kout, fyzická osoba

Liberec 6, Gagarinova 772

funkce: Člen představenstva
členství od: 08.11.2006
Miroslav Stand, fyzická osoba

Liberec 6, Gagarinova 774, PSČ 460 07

funkce: Člen představenstva
členství od: 08.11.2006
Drahomíra Dřizgová, fyzická osoba

Liberec 6, Gagarinova 772, PSČ 460 07

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 08.11.2006
ve funkci od: 08.11.2006
Ing. Jiří Zahrádka, fyzická osoba

Liberec 6, Gagarinova 774, PSČ 460 07

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 08.11.2006
ve funkci od: 08.11.2006
Ing. Miroslav Pelda, fyzická osoba

Liberec 6, Gagarinova 772, PSČ 460 07

funkce: předseda představenstva
členství od: 08.11.2006
ve funkci od: 08.11.2006
Ludmila Nosálková, fyzická osoba

Liberec 6, Gagarinova 773, PSČ 460 07

funkce: člen představenstva
členství od: 08.11.2006
Hana Burianová, fyzická osoba

Liberec 6, Gagarinova 773, PSČ 460 07

funkce: člen představenstva
členství od: 08.11.2006

Jménem představenstva jedná navenek předseda popřípadě místopředseda, event. též pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a místopředseda nebo další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 22.04.2012. Aktualizovat data