"Bytové družstvo U schodů"

ČR - Ústecký kraj - Teplice


Sídlo

Teplice, Na spravedlnosti 1469/1, PSČ 415 01

"Bytové družstvo U schodů" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25042343

Zapsáno: 30.09.1998 (spisová značka Dr 437 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 6 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo U schodů" podniká v následujících oborech:

  • Pronájem bytů a nebytových prostor a základní služby spojené s pronájmem v rozsahu § 4/1 z.č. 455/91 Sb. v platném znění.

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Hana Čondlová, fyzická osoba

Teplice, Na spravedlnosti č.p. 1469/1

funkce: Místopředseda představenstva
členství od: 01.01.2004
ve funkci od: 01.01.2004
Petr Škarvan, fyzická osoba

Teplice, Na spravedlnosti č.p. 1469/1

funkce: Předseda představenstva
členství od: 01.01.2004
ve funkci od: 01.01.2004
Bedřiška Dvořáková, fyzická osoba

Teplice, Na spravedlnosti č.p. 1469/1

funkce: Člen představenstva
členství od: 01.01.2004

Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma je třeba vedle podpisu předsedy nebo místopředsedy podpis ještě dalšího člena představenstva. Podepisování za družstvo se děje tak, že k vytištěnému jménu nebo nadepsanému názvu družstva připojí statutární orgán svůj vlastnoruční podpis.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 23.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.