"Bytové družstvo Satalická 363-5, Praha 9"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 9


Sídlo

Praha 9, Satalická 364, PSČ 190 00

"Bytové družstvo Satalická 363-5, Praha 9" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25146432

Zapsáno: 24.07.1997 (spisová značka Dr 3478 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

 • Základní vklad - 0Kč

  1x 7.000,-Kč

 • Základní vklad - 0Kč

  lx 5.000,-Kč

 • Základní vklad - 0Kč

  14x 3.000,-Kč

 • Zapisovaný kapitál - 54 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Satalická 363-5, Praha 9" podniká v následujících oborech:

 • pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor pokud vedle pronájmu pronajimatelem nejsou poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Představenstvo

RNDr. Marta Koníčková, fyzická osoba

Praha 9 - Prosek, Satalická 364, PSČ 190 00

funkce: předseda družstva
Eva Bílková, fyzická osoba

Praha 9, Satalická 363, PSČ 190 00

funkce: člen

Předseda je oprávněn jednat jménem družstva navenek samostatně ve všech věcech (případně jedná jménem předsedy jiný pověřený člen družstva). Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy a pověřeného člena družstva. Podpisy na právní úkon nad 50.000,-Kč lze připojit až po schválení právního úkonu členskou schůzí nadpoloviční většinou.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.