"Družstvo vlastníků domu 975 Hluboká nad Vltavou" v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - Hluboká nad Vltavou


Sídlo

Hluboká nad Vltavou, Masarykova 975, PSČ 373 41

"Družstvo vlastníků domu 975 Hluboká nad Vltavou" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25160800

Zapsáno: 08.04.1997 (spisová značka Dr 252 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 100 000Kč
  • Základní vklad - 10 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo vlastníků domu 975 Hluboká nad Vltavou" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Veškerá činnost vykonávaná při správě provozu, údržbě a opravách domu.

Představenstvo

Ing. František Smrž, fyzická osoba

Hluboká nad Vltavou, Masarykova 975

funkce: Předseda
Jana Vítovcová, fyzická osoba

Hluboká nad Vltavou, Masarykova 975

funkce: Místopředseda
Ing. Dagmar Brichcínová, fyzická osoba

České Budějovice, Šípková 873/9, PSČ 370 05

funkce: Člen představenstva

Statutárním orgánem družstva je představenstvo jehož členové mají podpisové právo ve věcech souvisejících s hospodářskou a finanční činností družstva a jsou zmocněni k veškerým jednáním týkajících se družstva. Zejména při finanční činnosti je podpis a souhlas předsedy vždy nezbytný. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připíší své jméno a příjmení a připojí svůj vlastnoruční podpis.

Likvidace

Ing. Marie Vetchá, fyzická osoba

České Budějovice, Františka Ondříčka 32, PSČ 370 00

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.05.2007
ostatní skutečnosti:

Členská schůze dne 14.9.2005 rozhodla o zrušení družstva ke dni 30.9.2005 a jeho vstupu do likvidace. Zároveň byla jmenována likvidátorka. O uvedeném rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 553/2005.

Vymazává se ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích "Družstvo vlastníků domu 975 Hluboká nad Vltavou" v likvidaci se sídlem Masarykova 975, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 25160800 včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 27.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.