"KAMPELIČKA CHRÁŠŤANY" - Družstevní záložna "v likvidaci"


Sídlo

Chrášťany č.79

"KAMPELIČKA CHRÁŠŤANY" - Družstevní záložna "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25161831

Zapsáno: 05.05.1997 (spisová značka Dr 273 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 100 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět podnikání

"KAMPELIČKA CHRÁŠŤANY" - Družstevní záložna "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • a) přijímání vkladů od svých členů
  • b) poskytování úvěrů svým členům
  • c) poskytování svým členům těchto peněžních služeb: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - obstarávání kreditních karet - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami
  • d) poskytování svým členům těchto dalších služeb: - zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb - obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb - poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely - organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací
  • e) družstevní záložna dále: - přijímá vklady od jiných družstevních záložen, ukládá vklady u jiných družstevních záložen a poskytuje jim a přijímá od nich úvěry - ukládá vklady u bank a přijímá od nich úvěry - nabývá státní dluhopisy a komunální obligace a hypotéční zástavní listy, jiné cenné papíry nemůže družstevní záložna nabývat - nabývá majetek, který slouží jen k výkonu činnosti družstevní záložny a nakládá s ním - může založit právnickou osobu za účelem podnikání, popřípadě se majetkově účastnit v právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce - může založit právnickou osobu, popřípadě se účastnit v právnické osobě, která není založena za účelem podnikání

Představenstvo

Věra Michalcová, fyzická osoba

Chrášťany 105, PSČ 373 04

funkce: předsedkyně představenstva
Miroslav Jiříček, fyzická osoba

Chrášťany-Koloměřice 28, PSČ 375 01

funkce: místopředseda představenstva
ing. Václav Liška, fyzická osoba

Chrášťany 126

funkce: člen představenstva
ing. Václav Pisinger, fyzická osoba

Doubravka 4

funkce: člen představenstva
Pavel Hrdlička, fyzická osoba

Chrášťany 95, PSČ 373 04

funkce: člen představenstva

Jménem družstevní záložny je oprávněna jednat předsedkyně představenstva p.Věra Michalcová nebo místopředseda p.ing.Miroslav Jiříček. Za družstevní záložnu se podepisuje tak, že k uvedení obchodního a sídla družstevní záložny připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

Likvidace

Ing. Miroslav Jiříček, fyzická osoba

Koloměřice 28

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 19.07.2006
ostatní skutečnosti:

Na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24.1.2005, č.j. 12K 79/2002-139 o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení a usnesení ze dne 8.2.2006 č.j. 12K 79/2002-149 o zproštění funkce správce konkurzní podstaty se "KAMPELIČKA CHRÁŠŤANY" - Družstevní záložna "v likvidaci" se sídlem 373 04 Chrášťany 79, IČO 25161831 vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 27.04.2012. Aktualizovat data