"Bytové družstvo Lidická 69, 71, 73"

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice-České Budějovice 7, Lidická tř. 69, PSČ 370 01

"Bytové družstvo Lidická 69, 71, 73" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25178865

Zapsáno: 08.07.1998 (spisová značka Dr 351 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Lidická 69, 71, 73" podniká v následujících oborech:

  • provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: -provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy -poskytování, popřípadě zabezpečování plnění spojených s bydlením -uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Představenstvo

Richard Huska, fyzická osoba

České Budějovice, Lidická 502/73

funkce: předseda představenstva
členství od: 10.11.2004
ve funkci od: 10.11.2004
Ludmila Vejmělková, fyzická osoba

České Budějovice, Lidická 500/69

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 10.11.2004
ve funkci od: 10.11.2004
Jarmila Hanzlíková, fyzická osoba

České Budějovice, Lidická 501/71

funkce: člen představenstva
členství od: 10.11.2004

Statutárním orgánem družstva je předseda a dva místopředsedové. Předsedovi družstva přísluší řídit činnost družstva, jednat za družstvo navenek a rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou schůzí. Předsedu zastupují dva členové představenstva družstva, kteří jsou k tomu ve stanoveném pořadí pověřeni členskou schůzí. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma podepisuje předseda družstva a další člen pověřený podle článku 26 odst. 22 stanov družstva, tzn. místopředsedové. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připíší své jméno a připojí svůj vlastnoruční podpis.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 28.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.