Alas, a.s.

ČR - Jihočeský kraj - Dynín


Sídlo

Dynín 92, PSČ 373 64

Alas, a.s. - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25179829
záznam v živnostenském rejstříku: Alas, a.s.

Zapsáno: 31.07.1998 (spisová značka B 941 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Akcie:

  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 186 v listinné podobě
  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5000, počet: 42 v listinné podobě
  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10000, počet: 82 v listinné podobě
  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 17942070, počet: 1 v listinné podobě
  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100, počet: 467 v listinné podobě
  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10, počet: 475 v listinné podobě

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 19 209 520Kč (splaceno 19 209 520Kč)

Předmět podnikání

Alas, a.s. podniká v následujících oborech:

  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování

Statutární orgán - představenstvo

LUBOMÍR PUDIL, fyzická osoba

Dynín 12, PSČ 373 64

funkce: člen představenstva
členství od: 25.06.2013
PETR NOVÁK, fyzická osoba

Strakonice-Strakonice II, Stavbařů 465, PSČ 386 01

funkce: člen představenstva
členství od: 25.06.2013
PETR POKORNÝ, fyzická osoba

České Budějovice-České Budějovice 2, Zavadilka 2558, PSČ 370 05

funkce: předseda představenstva
členství od: 25.06.2013
ve funkci od: 28.06.2013

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba označení své funkce a svůj podpis.

Dozorčí rada

Ing. JAROSLAVA KOSTĚNCOVÁ, fyzická osoba

Strakonice-Strakonice II, Hallova 378, PSČ 386 01

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 25.06.2013
ve funkci od: 28.06.2013
JOSEF DVOŘÁK, fyzická osoba

Dolní Bukovsko, Okružní 421, PSČ 373 65

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 25.06.2013
JOSEF KOC, fyzická osoba

Ševětín, Sokolská 69, PSČ 373 63

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 25.06.2013

Akcionáři

1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o., právnická osoba

Dynín 92, PSČ 373 64

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

1. Valná hromada společnosti dne 6. 8. 2013 svým usnesením určila, že hlavním akcionářem společnosti Alas, a.s., se sídlem Dynín 92, PSČ 373 64, identifikační číslo 251 79 829, je společnost 1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o., se sídlem Dynín 92, okres České Budějovice, PSČ 373 64, identifikační číslo 625 08 920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4883, která osvědčila předložením seznamu akcionářů společnosti Alas, a.s., který společnost Alas, a.s. vede, a dále prohlášením hlavního akcionáře a předložením těchto akcií představenstvu společnosti Alas, a.s., že je vlastníkem kmenových akcií společnosti Alas, a.s. znějící na jméno, vydané v listinné podobě, konkrétně 1 kusu akcie o jmenovité hodnotě 17.942.070,- Kč, tedy akcie, jejíž jmenovitá hodnota činí 93,40 % základního kapitálu společnosti Alas, a.s., s níž jsou spojena hlasovací práva, a to 93,40 % podíl na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem společnosti Alas, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník). 2. Valná hromada společnosti dne 6. 8. 2013 svým usnesením rozhodla ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných společností, vlastněných akcionáři společnosti odlišnými od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, nebo budou-li akcie společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie společnosti protiplnění ve výši 1.500,- Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; 750,- Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč; 150,- Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; 15,- Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč; 1,50 Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů po předložení akcií společnosti.


Poslední aktualizace dat: 12.10.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.