"Bytové družstvo Čechova 10 a 12 v likvidaci"

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice, Čechova 12, PSČ 370 01

"Bytové družstvo Čechova 10 a 12 v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25179900

Zapsáno: 04.08.1998 (spisová značka Dr 360 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 52 000Kč
  • Základní vklad - 2 600Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Čechova 10 a 12 v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • zajišťování správy a provozu společných částí domu

Představenstvo

PhDr. Jan Šerý, fyzická osoba

České Budějovice, Čechova 12, PSČ 370 01

funkce: předseda představenstva
Ivana Tesařová, fyzická osoba

České Budějovice, Čechova 307/10, PSČ 370 01

funkce: místopředseda představenstva
Alena Stříbrnská, fyzická osoba

České Budějovice, Čechova 12, PSČ 370 01

funkce: místopředseda představenstva

Představenstvo je statutární orgán družstva. Navenek jedná za představenstvo předseda nebo místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. V tomto případě je možný způsob jednání jménem družstva tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování jménem družstva se děje tak, že společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva nebo otisku razítka družstva.

Likvidace

Luděk Wohlmann, fyzická osoba

České Budějovice, Čechova 307/10

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.11.2004
ostatní skutečnosti:

Členská schůze družstva konaná dne 16.12.2002 rozhodla o zrušení družstva ke dni 1.1.2003 a o vstupu družstva do likvidace.

Vymazává se ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 28.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.