"Družstvo Havlíčkova 13"

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice-České Budějovice 6, Havlíčkova 13, PSČ 370 01

"Družstvo Havlíčkova 13" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25180631

Zapsáno: 24.09.1998 (spisová značka Dr 348 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Havlíčkova 13" podniká v následujících oborech:

  • zabezpečení provozu a správy bytového fondu a s tím souvisejících nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva

Představenstvo

Ing. Petr Svačina, fyzická osoba

České Budějovice, Havlíčkova 13, PSČ 370 01

funkce: předseda
členství od: 11.06.2006
ve funkci od: 11.06.2006
Petr Mlejnek, fyzická osoba

České Budějovice, Havlíčkova 13

funkce: místopředseda
Pavla Papanová, fyzická osoba

České Budějovice, Havlíčkova 13, PSČ 370 01

funkce: místopředseda
členství od: 11.06.2006
ve funkci od: 11.06.2006

Statutárním orgánem družstva je předseda a dva místopředsedové. Předsedovi družstva přísluší řídit činnost družstva, jednat za družstvo navenek a rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou schůzí. Předsedu zastupují oba členové družstva - místopředsedové, kteří jsou k tomu ve stanoveném pořadí pověřeni členskou schůzí. Za družstvo jedná a podepisuje v jednotlivých případech nepřevyšujících částku 30.000 Kč předseda, nebo jeden z místopředsedů. V případech převyšujících částku 30.000 Kč jedná a podepisusje za družstvo předseda spolu s jedním z místopředsedů, nebo společně oba místopředsedové. K úkonům převyšujícím částku 100.000 Kč je zapotřebí předchozího souhlasu členskou schůzí. Předseda a místopředsedové se za družstvo podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připíší své jméno a příjmení a připojí svůj vlastnoruční podpis.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 28.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.