"PNEUS s.r.o." v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - Kamenný Újezd


Sídlo

Kamenný Újezd, Náměstí 36, PSČ 373 81

"PNEUS s.r.o." v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25182722
záznam v živnostenském rejstříku: PNEUS s.r.o. v likvidaci

Zapsáno: 07.10.1998 (spisová značka C 8257 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 100 000Kč
  • Uvolněný obchodní podíl - 100 000Kč (splaceno 100 000Kč) , obchodní podíl: 100 %

    Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 30.5.2006 č.j. 1Nc 180/2006-8, které nabylo právní moci dne 7.2.2007, byla nařízena ve věci oprávněné České kanceláře pojistitelů, IČ 70099618, se sídlem Praha 5, Štefánikova 32, proti povinným 1. Igor Daduč, nar. 15.12.1947, bytem Plavnice 62, Kamenný Újezd, okr. České Budějovice, 2. Luboš Žáček, bytem Náměstí svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01, exekuce podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 13.12.2005, č.j. 15Ro 1554/2005-30, k uspokojení pohledávky oprávněné. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Otakar Kořínek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, který exekučním příkazem ze dne 7.3.2007 č.j. 039 EX 2413/06-30 nařídil provedení této exekuce postižením obchodního podílu 2. povinného: Luboš Žáček, jako společníka ve společnosti: "PNEUS s.r.o.", IČ: 25182722, se sídlem Náměstí 36, Kamenný Újezd. Podle § 148 odst. 2 obchodního zákoníku vydání exekučního příkazu k postižení podílu společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem.


Předmět podnikání

"PNEUS s.r.o." v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Statutární orgán

Luboš Žáček, fyzická osoba

Český Krumlov-Vnitřní Město, Náměstí Svornosti 1, PSČ 381 01

funkce: Jednatel
ve funkci od: 13.06.2003

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Likvidace

Ing. František Svobodný, fyzická osoba

České Budějovice, Ant. Barcala 37, PSČ 370 05

likvidátor jmenován usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.9.2008, č.j. 13Cm 1179/2008-5, které nabylo právní moci dne 22.10.2008
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 21.09.2010
ostatní skutečnosti:

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29.5.2008, čj. 13 Cm 390/2008-7, které nabylo právní moci dne 2.7.2008 byla společnost zrušena a nařízena její likvidace.

Vymazává se ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku obchodní společnost "PNEUS s.r.o." v likvidaci se sídlem  Kamenný Újezd, Náměstí 36, PSČ 373 81, IČ 251 82 722, včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 18.12.2013. Aktualizovat data