"Bytové družstvo Generála Svobody 9,11,13"

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice-České Budějovice 7, Generála Svobody 11, PSČ 370 01

"Bytové družstvo Generála Svobody 9,11,13" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25183320

Zapsáno: 21.10.1998 (spisová značka Dr 358 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Generála Svobody 9,11,13" podniká v následujících oborech:

  • Zabezpečení provozu a správy bytových a nebytových objektů a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí: a) zabezpečování údržby, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy a další nájemce, b) poskytování nebo zabezpečování plnění spojených s bydlením, c) uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Představenstvo

Libuše Štěrbová, fyzická osoba

České Budějovice-České Budějovice 7, Generála Svobody 51/11, PSČ 370 01

funkce: předseda představenstva
členství od: 22.09.2008
ve funkci od: 22.09.2008
Slavomír Vlk, fyzická osoba

České Budějovice-České Budějovice 7, Generála Svobody 9, PSČ 370 01

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 21.10.1998
ve funkci od: 21.10.1998
Jana Vodičková, fyzická osoba

České Budějovice-České Budějovice 7, Generála Svobody 13, PSČ 370 01

funkce: člen představenstva
členství od: 21.10.1998
Eva Havlicová, fyzická osoba

České Budějovice-České Budějovice 7, Generála Svobody 52/9, PSČ 370 01

funkce: člen představenstva
členství od: 22.09.2008
David Bouda, fyzická osoba

České Budějovice, Generála  Svobody 50/13, PSČ 370 01

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 14.04.2011

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda představenstva s jedním členem představenstva, nebo místopředseda současně s jedním členem představenstva. Členové představenstva podepisují tak, že k napsanému nebo jinak zobrazenému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 29.04.2012. Aktualizovat data