ZEMI a. s. Mičovice

ČR - Jihočeský kraj - Mičovice


Sídlo

Mičovice 55, PSČ 383 01

ZEMI a. s. Mičovice - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25183907
záznam v živnostenském rejstříku: ZEMI a. s. Mičovice

Zapsáno: 29.10.1998 (spisová značka B 945 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Akcie:

 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 1005
  Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady (bližší podmínky upravuje čl.2.6. stanov společnosti).
 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100000, počet: 200
 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10000, počet: 1975

Kapitál společnosti

 • Základní kapitál - 40 755 000Kč (splaceno 40 755 000Kč)

Předmět podnikání

ZEMI a. s. Mičovice podniká v následujících oborech:

 • zemědělská výroba
 • opravy silničních vozidel
 • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Statutární orgán - představenstvo

Tomáš Štrobl, fyzická osoba

Mičovice, Jáma 8, PSČ 383 01

funkce: předseda představenstva
členství od: 07.04.2006
ve funkci od: 22.04.2008
Josef Vincík, fyzická osoba

Mičovice 5, PSČ 383 01

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 07.04.2006
ve funkci od: 22.04.2008
Josef Bílý, fyzická osoba

Lhenice 332, PSČ 384 02

funkce: člen představenstva
členství od: 07.04.2006
František Šíma, fyzická osoba

Mičovice 33, PSČ 383 01

funkce: člen představenstva
členství od: 07.04.2006
Jaroslav Joun, fyzická osoba

Mičovice 52, PSČ 383 01

funkce: člen představenstva
členství od: 18.04.2008

Jednat jménem společnosti navenek ve všech věcech je oprávněn předseda představenstva a místopředseda a to každý z nich samostatně. Podepisovat za společnost je oprávněn předseda představenstva a místopředseda.

Dozorčí rada

Jiří Šnajdr, fyzická osoba

Mičovice, Ratiborova Lhota 4, PSČ 383 01

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 07.04.2006
ve funkci od: 10.04.2006
Jan Lhotský, fyzická osoba

Lhenice 349, PSČ 384 02

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 07.04.2006
Stanislav Fessl, fyzická osoba

Mičovice 52, PSČ 383 01

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 07.04.2006
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Valná hromada ZEMI a.s. Mičovice dne 6. 5. 2011 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení: Základní kapitál společnosti ZEMI a.s. Mičovice se snižuje z částky 40,755.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů sedm set padesát pět tisíc korun českých) na částku 36,434.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc korun českých), tedy o 4,321.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet jedna tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je splnění zákonné povinnosti uvedené v ustanovení § 161b odstavec 4 obchodního zákoníku, totiž že společnost do 18ti měsíců od nabytí vlastních akcií tyto nabyté akcie nezcizila. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnost naloží tak, že částku 4,321.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet jedna tisíc korun českých) převede na účet ?Ostatní kapitálové fondy?. Snížení základního kapitálu pak bude provedeno protokolárním zničením vlastních akcií společnosti, a to: - 403 ks kmenových akcií, každá na jméno, každá v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) pořadových čísel 111152 až 111180 nepřerušené číselné řady, pořadových čísel 111791 až 111930 nepřerušené číselné řady a pořadových čísel 111557 až 111790 nepřerušené číselné řady, - 291 ks kmenových akcií, každá na jméno, každá v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) pořadových čísel 100583 až 100590 nepřerušené číselné řady a pořadových čísel 100673 až 100955 nepřerušené číselné řady. Představenstvu společnosti se ukládá do 30. června 2011 připravit uvedené akcie ke zničení a jejich zničení protokolárně provést bezodkladně po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.


Poslední aktualizace dat: 28.04.2012. Aktualizovat data