"Bytové družstvo Dlouhá 1030"

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice-České Budějovice 2, Dlouhá 1030/14, PSČ 370 11

"Bytové družstvo Dlouhá 1030" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25186850

Zapsáno: 28.12.1998 (spisová značka Dr 431 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Dlouhá 1030" podniká v následujících oborech:

  • zabezpečení provozu a správy bytového fondu a s tím souvisejících nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva

Představenstvo

Stanislav Turinský, fyzická osoba

České Budějovice, Dlouhá 1030/14, PSČ 370 11

funkce: předseda představenstva
ve funkci od: 16.12.1999
Jaromír Talíř, fyzická osoba

České Budějovice, Dlouhá 1030/14, PSČ 370 11

funkce: místopředseda představenstva
ve funkci od: 16.12.1999
Josef Čejka, fyzická osoba

České Budějovice, Dlouhá 1030/14, PSČ 370 11

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 16.12.1999

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsanému, otištěnému nebo jinak zobrazenému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis nejméně vždy dva členové představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 29.04.2012. Aktualizovat data