"Bytové družstvo vlastníků Nerudova 20,22" v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice, Nerudova 22

"Bytové družstvo vlastníků Nerudova 20,22" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25188208

Zapsáno: 27.01.1999 (spisová značka Dr 436 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 52 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo vlastníků Nerudova 20,22" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • provoz a správa bytového fondu a společných částí domů a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: - zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a společných částí domů pro své členy - poskytování, popř. zabezpečování plnění, spojených s bydlením - uzavírání smluv o nájmu a podnájmu společných částí domů, případně jejich prodeji

Představenstvo

Ing. Petr Soukup, fyzická osoba

České Budějovice, Nerudova 2168/20, PSČ 370 04

funkce: předseda
členství od: 06.11.2003
ve funkci od: 06.11.2003
Štěpánka Chýšková, fyzická osoba

České Budějovice, Nerudova 2168/20, PSČ 370 04

funkce: místopředseda
členství od: 28.02.2006
ve funkci od: 28.02.2006
Vladimír Polánka, fyzická osoba

České Budějovice, Nerudova 2168/20, PSČ 370 04

funkce: místopředseda

Předseda družstva je statutární orgán, který jedná za družstvo navenek. Předsedu zastupují dva místopředsedové družstva, kteří jsou k tomu ve stanovém pořadí pověřeni členskou schůzí. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda družstva a jeden z pověřených místopředsedů.

Likvidace

Ing. Petr Soukup, fyzická osoba

České Budějovice, Nerudova 2168/20, PSČ 370 04

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 10.07.2009
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím členské schůze družstva z 10.ledna 2008 bylo družstvo podle ustanovení § 254 odst. 2 písm. a) obchodního zákona zrušeno s likvidací ke dni 10.ledna 2008.

"Bytové družstvo vlastníků Nerudova 20,22" v likvidaci se sídlem České Budějovice, Nerudova 22, identifikační číslo 251 88 208 se vymazává v souladu s návrhem ze dne 10.6.2009 ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 29.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.