" D O M O V, družstvo vlastníků " v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice, Čéčova 25, PSČ 370 04

" D O M O V, družstvo vlastníků " v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25189867

Zapsáno: 22.02.1999 (spisová značka Dr 471 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 54 000Kč
  • Základní vklad - 4 500Kč

Předmět podnikání

" D O M O V, družstvo vlastníků " v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Provoz a správa obytných domů a jejich společných prostor, kde majiteli bytů jsou členové družstva vlastníků, čímž se rozumí zejména : - zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace obytných domů a jejich společných prostor - zabezpečování plnění spojených s bydlením - zajišťování smluvního vztahu s dodavateli energií, stavebních a jiných společností, které se mohou podílet externě na zajištění revizí, oprav a rekonstrukcí domů a společných prostor.

Představenstvo

Václav Kubík, fyzická osoba

České Budějovice, Čéčova 25

funkce: Předseda
Zdeňka Kuviková, fyzická osoba

České Budějovice, Čéčova 25

funkce: Místopředseda
Josef Falta, fyzická osoba

České Budějovice, Čéčova 23

funkce: Člen

Za představenstvo jedná navenek její předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Likvidace

Ing. Eva Binderová, fyzická osoba

České Budějovice, Šafaříkova 38, PSČ 370 07

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 14.05.2005
ostatní skutečnosti:

" D O M O V , družstvo vlastníků " v likvidaci se sídlem České Budějovice, Čéčova 25, PSČ 370 04, IČO: 251 89 867, se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku, včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 29.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.