ČESKÁ NÁRODNÍ SPOLEČNOST "JAVOR" a.s.

ČR - Plzeňský kraj - Kralovice


Sídlo

Kralovice, Nádražní 618, PSČ 331 41

ČESKÁ NÁRODNÍ SPOLEČNOST "JAVOR" a.s. - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25217593
záznam v živnostenském rejstříku: Česká národní společnost "JAVOR" a.s.

Zapsáno: 09.01.1998 (spisová značka B 680 - Krajský soud v Plzni)

Akcie:

  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 1000
    akcie na jméno je převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 1 000 000Kč (splaceno 1 000 000Kč)

Předmět podnikání

ČESKÁ NÁRODNÍ SPOLEČNOST "JAVOR" a.s. podniká v následujících oborech:

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb
  • pronájem movitých věcí
  • reprografické služby
  • reklamní činnost

Firmy na stejné adrese:

Statutární orgán - představenstvo

Eva Titěrová, fyzická osoba

Kralovice, Družstevní 715

funkce: Člen představenstva
Božena Habrychová, fyzická osoba

Kralovice, Slunečná 700

funkce: Člen představenstva

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, člen představenstva jedná vždy společně s předsedou představenstva b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva vždy společně s předsedou představenstva

Dozorčí rada

Jitka Koudelová, fyzická osoba

Manětín 255

funkce: Člen
Radek Pašek, fyzická osoba

Plasy, ul. B.Slámy 341

funkce: Člen
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: Základní jmění společnosti se zvyšuje o 1.000.000,- Kč (slovy:jedenmilionkorunčeských) na částku 2.000.000,- Kč (slovy:dvamilionykorunčeských), a to úpisem nových akcií. Připouštím upisování akcií nad částku navrhovaaného zvýšení základního jmění. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvyšení základního jmění, ustanovuji stávající představenstvo společnosti. Upisovány budou nové hmenové akcie v listinné podobě znějící na majitele, a to v počtu 1.000 (slovy:jedentisíc) kusů. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená. Jmenovitá hodnota nových akcií je stanovena částkou 1.000,- Kč (slovy:jedentisíckorunčeských) Emisní kurs akcie je stanoven v souladu s jmenovitou hodnotou akcie a činí 1.000,- Kč (slovy:jedentisíckorunčeských). Lhůta pro upsání nových akcií je stanovena na dobu devíti měsíců ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude prováděn v sídle akciové společnosti Nádražní 618, Kralovice, 331 41, Okr. Plzeň - sever, a to v kanceláři předsedy představenstva akciové společnosti, paní Dany Augustové, denně v pracovní dny v době od 9.00 hod do 16.00 hod. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet společnosti, vedený u Komerční banky, exp. Kralovice, č. účtu: 8072270217/0100, nejpozději do sedmi dnů po úpisu akcií.


Poslední aktualizace dat: 30.04.2012. Aktualizovat data