"HANÝŽKA", bytové družstvo v likvidaci

ČR - Plzeňský kraj - Klatovy


Sídlo

Klatovy III, Hlávkova 761, PSČ 339 01

"HANÝŽKA", bytové družstvo v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25222678

Zapsáno: 19.06.1998 (spisová značka Dr 1676 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 57 500Kč
  • Základní vklad - 2 500Kč

Předmět podnikání

"HANÝŽKA", bytové družstvo v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • správa obytných domů a bytů zakoupených družstvem a zajišťování jejich provozu

Představenstvo

Ing. Jaroslav Kadlec, fyzická osoba

Klatovy III, Hlávkova čp. 761, PSČ 339 01

funkce: Předseda družstva
Mgr. Pavla Baborová, fyzická osoba

Klatovy III, Hlávkova čp. 761, PSČ 339 01

funkce: Pověřený člen družstva

Způsob jednání: a) zastupování - navenek za družstvo jedná předseda nebo pověřený člen b) podepisování - za družstvo se podepisují předseda a pověřený člen tak, že k tištěnému názvu družstva připojují své vlastnoruční podpisy

Likvidace

JUDr. Silvie Langová, fyzická osoba

Přeštice, Zastávka 51, PSČ 334 01

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 24.08.2007
ostatní skutečnosti:

Družstvo bylo zrušeno s likvidací rozhodnutím členské schůze ze dne 21. 11. 2006 ke dni 21. 11. 2006.

Vymazává se družstvo "HANÝŽKA", bytové družstvo v likvidaci se sídlem Klatovy III, Hlávkova 761, PSČ 339 01, identifikační číslo 252 22 678 z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po skončení likvidace.


Poslední aktualizace dat: 30.04.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.