"Na Bouchalce", bytové družstvo v likvidaci

ČR - Plzeňský kraj - Klatovy


Sídlo

Klatovy II, Pod Koníčky 455, PSČ 339 01

"Na Bouchalce", bytové družstvo v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25228552
záznam v živnostenském rejstříku: "Na Bouchalce", bytové družstvo v likvidaci

Zapsáno: 04.01.1999 (spisová značka Dr 1690 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 52 500Kč
  • Základní vklad - 2 500Kč

Předmět podnikání

"Na Bouchalce", bytové družstvo v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • správa bytového a nebytového fondu členů družstva

Představenstvo

Ladislav Oudes, fyzická osoba

Klatovy II, Pod Koníčky 455, PSČ 339 01

funkce: předseda
Václav Spurný, fyzická osoba

Klatovy II, Pod Koníčky 455, PSČ 339 01

funkce: místopředseda

Způsob jednání: a) zastupování - za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva b) podepisování - za družstvo se podepisují společně předseda a místopředseda, nebo předseda a jeden člen pověřený členskou schůzí, nebo místopředseda a jeden člen pověřený členskou schůzí a to tak, že k obchodnímu jménu družstva, či otisku razítka družstva připojí svůj podpis.

Likvidace

Olga Reitmajerová, fyzická osoba

Klatovy-Klatovy III, Zahradní 845, PSČ 339 01

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 09.03.2011
ostatní skutečnosti:

Členská schůze družstva, konaná dne 13.10.2009, rozhodla o zrušení družstva s likvidací, a to ke dni 13.10.2009.

Vymazává se družstvo "Na Bouchalce", bytové družstvo v likvidaci, se sídlem Klatovy II, Pod Koníčky 455, PSČ 339 01, IČ 252 28 552, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po skončení likvidace družstva.


Poslední aktualizace dat: 30.04.2012. Aktualizovat data