"Plánická", bytové družstvo v likvidaci

ČR - Plzeňský kraj - Klatovy


Sídlo

Klatovy IV, Suvorovova čp. 616, PSČ 339 01

"Plánická", bytové družstvo v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25232941

Zapsáno: 20.05.1999 (spisová značka Dr 1689 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět činnosti

"Plánická", bytové družstvo v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • správa obytných domů a bytů zakoupených družstvem a zajišťování jejich provozu

Představenstvo

Jiří Jiřík, fyzická osoba

Klatovy IV, Suvorovova 616, PSČ 339 01

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 20.05.1999
Miroslav Šťastný, fyzická osoba

Klatovy IV, Suvorovova čp. 615, PSČ 339 01

funkce: pověřený člen družstva
ve funkci od: 20.05.1999

Způsob jednání: a) zastupování: Navenek za družstvo jedná předseda nebo pověřený člen; b) podepisování: Za družstvo se podepisují buď předseda nebo pověřený člen tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí svůj vlastnoruční podpis. Jde-li však o právní úkon, u něhož je předepsána písemná forma, je třeba podpisu jak předsedy, tak i pověřeného člena družstva.

Likvidace

Olga Reitmajerová, fyzická osoba

Klatovy-Klatovy III, Zahradní 845, PSČ 339 01

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.11.2008
ostatní skutečnosti:

Družstvo bylo zrušeno s likvidací rozhodnutím členské schůze ze dne 29.8.2007 ke dni 29.8.2007.

Vymazává se "Plánická", bytové družstvo v likvidaci, se sídlem Klatovy IV, Suvorovova čp. 616, PSČ 339 01, identifikační číslo 252 32 941, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po skončení likvidace družstva.


Poslední aktualizace dat: 01.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.