"LUXÍK" bytové družstvo, v likvidaci

ČR - Plzeňský kraj - Plzeň


Sídlo

Plzeň, Lábkova ul. 824/87 a 825/89, PSČ 318 08

"LUXÍK" bytové družstvo, v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25233831

Zapsáno: 25.06.1999 (spisová značka Dr 1713 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 60 000Kč
  • Základní vklad - 1 500Kč

Předmět podnikání

"LUXÍK" bytové družstvo, v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • správa bytových domů a bytů zakoupených družstvem a zajišťování jejich provozu

Představenstvo

Pavel Lebeda, fyzická osoba

Plzeň, Lábkova 825/87, PSČ 318 08

funkce: člen představenstva
členství od: 30.09.2010
Miroslav Svoboda, fyzická osoba

Plzeň, Lábkova 825/89, PSČ 318 08

funkce: člen představenstva
členství od: 30.09.2010
Marie Zárazová, fyzická osoba

Plzeň, Lábkova 824/87, PSČ 318 00

funkce: předseda představenstva
členství od: 30.09.2010
ve funkci od: 30.09.2010

Způsob jednání: a) navenek za družstvo jedná předseda nebo členové představenstva, b) jde-li o právní úkon, u něhož je předepsána písemná forma, jedná za družstvo předseda nebo členové představenstva, kteří se za družstvo podepisují tak, že k tištěné obchodní firmě družstva připojují své vlastnoruční podpisy dle podpisového vzoru

Likvidace

Mgr. Aneta Tarabová, fyzická osoba

Praha 6, Národní obrany/14, PSČ 160 00

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 12.10.2011
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím členské schůze bytového družstva ze dne 30. září 2010 bylo družstvo zrušeno s likvidací ke dni 30. září 2010.

Vymazává se družstvo "LUXÍK" bytové družstvo, v likvidaci, se sídlem Plzeň, Lábkova ul. 824/87 a 825/89, PSČ 318 08, IČ 252 33 831, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí na návrh likvidátora po skončení likvidace družstva.


Poslední aktualizace dat: 01.05.2012. Aktualizovat data