"Konečná 82-83, družstvo", v likvidaci

ČR - Karlovarský kraj - Sokolov


Sídlo

Sokolov, Slavíčkova 1683, PSČ 356 05

"Konečná 82-83, družstvo", v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25245775

Zapsáno: 31.05.2000 (spisová značka Dr 1755 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 2 500Kč

Předmět podnikání

"Konečná 82-83, družstvo", v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • správa, provoz, údržba a opravy domovního a bytového fondu, rekonstrukce a modernizace objektů ve vlastnictví družstva
  • péče o pozemky ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva
  • přidělování uvolněných bytů v majetku družstva a uzavírání příslušných nájemních smluv

Předmět činnosti

"Konečná 82-83, družstvo", v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí, bytových a společných prostor bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených

Představenstvo

Miroslav Valenta, fyzická osoba

Sokolov, Slavíčkova 1683

funkce: Předseda
Eva Johánková, fyzická osoba

Sokolov, Slavíčkova 1683

funkce: Člen
Eduard Benčák, fyzická osoba

Sokolov, Slavíčkova 1682

funkce: Člen

Způsob jednání: Jménem družstva jedná představenstvo, přičemž za představenstvo může jednat kterýkoli jeho člen samostatně. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za představenstvo vždy předseda představenstva spolu s některým ze členů představenstva.

Likvidace

JUDr. Josef Kalamár, fyzická osoba

Březová u Sokolova, Smetanova 157, PSČ 357 61

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 12.11.2011
ostatní skutečnosti:

Družstvo bylo zrušeno s likvidací rozhodnutím členské schůze ze dne 27.3.2007 ke dni 27.3.2007.

Vymazává se družstvo "Konečná 82-83, družstvo", v likvidaci, se sídlem Sokolov, Slavíčkova 1683, PSČ 356 05, IČ 252 45 775, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po zrušení družstva s likvidací.


Poslední aktualizace dat: 01.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.