"Bytové družstvo Křižovatka - družstvo"

ČR - Plzeňský kraj - Kozolupy


Sídlo

Kozolupy 62, PSČ 330 32

"Bytové družstvo Křižovatka - družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25249371

Zapsáno: 02.10.2000 (spisová značka Dr 1774 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 10 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Křižovatka - družstvo" podniká v následujících oborech:

  • zajišťování správy, provozu a údržby vlastních nemovitostí, pronájem bytů a nebytových prostor a zajišťování základních služeb spojených s jejich užíváním

Představenstvo

Ing. Miroslav Běl, fyzická osoba

Plzeň, Vondruškova 1

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 26.05.2004
Sylvie Prchalová, fyzická osoba

Kozolupy 62

funkce: pověřený člen družstva
ve funkci od: 26.05.2004

Způsob jednání: Předseda družstva a v případě jeho nepřítomnosti další člen pověřený členskou schůzí zastupuje družstvo vůči jiným právním subjektům, má podpisové právo ve věcech souvisejících s činností družstva a je zmocněn k veškerým jednáním týkajících se družstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 01.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.