" Poutní dům, o.p.s."

ČR - Pardubický kraj - Králíky


Sídlo

Králíky II/2, Hora Matky Boží, PSČ 561 69

" Poutní dům, o.p.s." - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 25255720

Zapsáno: 18.07.1996 (spisová značka O 8 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

" Poutní dům, o.p.s." podniká v následujících oborech:

  • Ubytování a stravování na nekomerční cenové úrovni
  • Vytváření zázemí pro pastorační a evangelizační činnost

Doplňková činnost

" Poutní dům, o.p.s." podniká v následujících oborech:

  • Ubytování a stravování na nekomerční cenové úrovni

Správní rada

Jan Zemánek C.Ss.R., fyzická osoba

Příbram II, Svatá Hora 591

Vladimír Jedlička C.Ss.R., fyzická osoba

Králíky II/2, Hora Matky Boží

Stanislav Přibyl C.Ss.R., fyzická osoba

Příbram II., Svatá Hora 591

Zastupování a podepisování: Za správní radu jedná navenek každý její člen samostatně. Za obecně prospěšnou společnost se podepisuje člen správní rady. Člen správní rady k vytištěnému nebo napsanému názvu v obecně prospěšné společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

Dozorčí rada

Ladislav Škrňa C.Ss.R., fyzická osoba

Příbram II., Svatá Hora 591

Josef Břicháček C.Ss.R., fyzická osoba

Příbram II., Svatá Hora 591

Jan Bláha C.Ss.R., fyzická osoba

Králíky II/2, Hora Matky Boží

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), právnická osoba

Příbram II, Svatá Hora 591, PSČ 261 01

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 01.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.