"Bytové družstvo nájemníků domu čp. 701, Haškova ul., Hradec Králové v likvidaci"

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové


Sídlo

Hradec Králové, Haškova ul. čp. 701, PSČ 500 00

"Bytové družstvo nájemníků domu čp. 701, Haškova ul., Hradec Králové v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25271792

Zapsáno: 24.06.1997 (spisová značka Dr 520 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 56 000Kč
  • Základní vklad - 7 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo nájemníků domu čp. 701, Haškova ul., Hradec Králové v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • Péče o dům čp. 701 Haškova ul., Hradec Králové, zejména a) zajišťování úklidu, údržby, oprav a modernizace domu, b) zprostředkování úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s bydlením a stanovení a vybírání nájemného, c) zajišťování splácení kupní ceny domu a čerpání příspěvku na opravy domu, d) nájem bytových a nebytových prostor, e) řešení sporů mezi nájemníky v domě, které vznikly v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, pokud nenáleží jinému

Představenstvo

Jana Nejezchlebová, fyzická osoba

Hradec Králové, Haškova ul. 701, PSČ 500 00

funkce: Předseda

Zastupování a podepisování Za družstvo jedná navenek jeho předseda. V případě písemného právního úkonu k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu Bytové družstvo nájemníků domu čp. 701, Haškova ul. Hradec Králové, připojí předseda družstva a další člen družstva pověřený členskou schůzí své podpisy.

Likvidace

Helena Klabanová, fyzická osoba

Roudnice 191, PSČ 503 27

Jmenovaná usnesením členské schůze konané dne 27.4.2005, ve formě notářského zápisu NZ 112/2005

Likvidátor jménem družstva činí samostatně všechny úkony směřující k likvidaci družstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 28.06.2006
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými členskou schůzí dne 19. 5. 1997.

Družstvo s obchodní firmou "Bytové družstvo nájemníků domu čp. 701, Haškova ul., Hradec Králové v likvidaci" se v důsledku zrušení s likvidací a ukončení likvidace z obchodního rejstříku v y m a z á v á .


Poslední aktualizace dat: 02.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.