"L + L" v.o.s. v likvidaci

ČR - Pardubický kraj - Přívrat


Sídlo

Přívrat 77, PSČ 560 02

"L + L" v.o.s. v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 25275097
záznam v živnostenském rejstříku: "L + L" v.o.s.

Zapsáno: 29.08.1997 (spisová značka A 6074 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

"L + L" v.o.s. v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně poskytování služeb
  • Hostinská činnost
  • Agenturní kancelář
  • Koupě zboží za účelem jeh dalšího prodeje a prodej
  • Zemědělská činnost. .

Likvidace

JUDr. Jaroslava Nuckollsová, fyzická osoba

správce konkurzních podstat, se sídlem Ústí nad Orlicí, Zeinerova 787, PSČ 562 01

Společníci bez vkladu

Ludvík Vacek, fyzická osoba

Letohrad, Ústecká 111, PSČ 561 51

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 7. 5. 1997 podle zák. č. 513/91 Sb.

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 43 K 8/2001-159 se správce konkurzní podstaty JUDr. Karel Hubálek, se sídlem v Žamberku, Komenského 628, PSČ 564 01, zprošťuje funkce.

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. března 2006, č.j. 43 K 8/2001-151 se konkurz na majetek úpadce Jana Motyčky, zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.

Společnost zrušena s likvidací ke dni 2.10.2007 usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích z 23.2.2007, č.j. 55 Cm 38/2007-5.


Poslední aktualizace dat: 02.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.