"Bytové družstvo 921" v likvidaci

ČR - Královéhradecký kraj - Hradec Králové


Sídlo

Hradec Králové, Okružní čp. 921, PSČ 500 03

"Bytové družstvo 921" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25280856

Zapsáno: 18.12.1997 (spisová značka Dr 588 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 55 000Kč
  • Základní vklad - 4 000Kč

    - splaceno 100 % zapisovaného základního jmění


Předmět podnikání

"Bytové družstvo 921" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • provoz a správa bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: - zajišťování plnění spojených s bydlením - přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv - uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Představenstvo

Jaroslav Langhammer, fyzická osoba

Hradec Králové, Okružní 921

funkce: Předseda
Vendulka Škutchanová, fyzická osoba

Hradec Králové, Okružní 921, PSČ 500 03

funkce: 1. zástupce
ve funkci od: 17.10.2005
Ivan Toman, fyzická osoba

Hradec Králové, Okružní 921, PSČ 500 03

funkce: 2. zástupce
ve funkci od: 17.10.2005

Zastupování a podepisování: Za družstvo jedná navenek předseda. Předsedu zastupují dva členové družstva, kteří jsou k tomu ve stanoveném pořadí pověřeni členskou schůzí, to je 1. a 2. zástupce. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy družstva a dalšího člena v pořadí stanoveném členskou schůzí, to je 1. a 2. zástupce.

Likvidace

Ing. Zdeněk Koníček, fyzická osoba

Hradec Králové, Hradečnice 1751, PSČ 500 09

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

O zrušení družstva s likvidací a jmenování likvidátora ke dni 1. 5. 2009 rozhodla členská schůze družstva 15. 4. 2009.


Poslední aktualizace dat: 02.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.