"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci"

ČR - Pardubický kraj - Pardubice


Sídlo

Pardubice-Polabiny, Bělehradská 269, PSČ 530 09

"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25296965
záznam v živnostenském rejstříku: Bytové družstvo Bělehradská 269

Zapsáno: 30.11.1998 (spisová značka Dr 697 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 1 500Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • Realizace privatizace domu čp. 269 v Bělehradské ulici v Pardubicích včetně pozemku, na němž je dům postaven, jeho převodem do vlastnictví družstva, příprava a realizace převodu bytů do vlastnictví jednotlivých členů družstva podle zákona o vlastnictví bytů
  • Pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor
  • Zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva, nebo členů družstva a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů

Představenstvo

Ing. Stanislav Svoboda, fyzická osoba

Pardubice-Polabiny, Bělehradská 269

funkce: Předseda představenstva
členství od: 07.11.2000
ve funkci od: 07.11.2000
Josef Odehnal, fyzická osoba

Pardubice-Polabiny, Bělehradská 269, PSČ 530 09

funkce: Místopředseda představenstva
členství od: 07.11.2000
ve funkci od: 07.11.2000
Hana Slezáková, fyzická osoba

Pardubice-Polabiny, Bělehradská 269, PSČ 530 09

funkce: Místopředseda představenstva
členství od: 07.11.2000
ve funkci od: 07.11.2000
Hana Janků, fyzická osoba

Pardubice-Polabiny, Bělehradská 269, PSČ 530 09

funkce: Člen představenstva
členství od: 07.11.2000
Václav Pecen, fyzická osoba

Pardubice-Polabiny, Bělehradská 269, PSČ 530 09

funkce: Člen představenstva
členství od: 07.11.2000

Zastupování a podepisování: Jménem představenstva jedná navenek předseda či místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba k podpisu předsedy popřípadě místopředsedy představenstva připojit podpis jednoho z místopředsedů představenstva nebo dalšího člena představenstva. Likvidátoři jsou oprávněni jménem družstva činit jen úkony směřující k likvidaci družstva, a to oba společně, a podepisovat tak, že k firmě družstva s dovětkem "v likvidaci" připojí svůj podpis.

Likvidace

Ing. Stanislav Svoboda, fyzická osoba

Pardubice-Polabiny, Bělehradská 269

Den vzniku funkce: 17. září 2002
Ing. Martin Šabatka, fyzická osoba

Pardubice-Polabiny, Bělehradská 269

Den vzniku funkce: 17. září 2002
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 27.07.2004
ostatní skutečnosti:

Členská schůze družstva 17. září 2002 rozhodla o zrušení družstva s likvidací ke dni 17. září 2002.

"Bytové družstvo Bělehradská 269 v likvidaci" se sídlem Pardubice, Polabiny, Bělehradská 269, PSČ 530 09, identifikační číslo 252 96 965 se vymazává z obchodního rejstříku.


Poslední aktualizace dat: 03.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.