"DROB" - družstvo občanů Brodská

ČR - Vysočina - Žďár nad Sázavou


Sídlo

Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 3, Brodská 1979/70, PSČ 591 01

"DROB" - družstvo občanů Brodská - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25301772

Zapsáno: 11.06.1996 (spisová značka Dr 2742 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 500Kč

Předmět podnikání

"DROB" - družstvo občanů Brodská podniká v následujících oborech:

  • provoz a správa bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem a hospodaření se společným majetkem družstva

Představenstvo

Jiří Socha, fyzická osoba

Žďár nad Sázavou 3, Brodská 1979/70, PSČ 591 01

funkce: předseda družstva
ve funkci od: 11.06.1996
Antonín Zeman, fyzická osoba

Žďár nad Sázavou, Brodská 1980/72, PSČ 591 01

funkce: místopředseda družstva
ve funkci od: 11.01.2002
Zdeňka Lohnická, fyzická osoba

Žďár nad Sázavou, Brodská 1978/68, PSČ 591 01

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 11.01.2002

Způsob zastupování: Jménem představenstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo s jeho pověřením místopředseda nebo další člen představenstva. Právní úkony pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda družstva a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na ustavující členské schůzi družstva konané dne 18.4.1996.


Poslední aktualizace dat: 03.05.2012. Aktualizovat data