"Družstvo pro správu domu Dvořákova ul. 1,3 v Prostějově, družstvo"

ČR - Olomoucký kraj - Prostějov


Sídlo

Prostějov, Dvořákova 3, PSČ 796 01

"Družstvo pro správu domu Dvořákova ul. 1,3 v Prostějově, družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25314904

Zapsáno: 23.10.1996 (spisová značka Dr 2811 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 60 000Kč
  • Základní vklad - 1 500Kč

Předmět podnikání

"Družstvo pro správu domu Dvořákova ul. 1,3 v Prostějově, družstvo" podniká v následujících oborech:

  • Zajištění správy, provozu a údržby nemovitostí a bytových potřeb členů družstva.

Představenstvo

Milan Matějka, fyzická osoba

Prostějov, Dvořákova 3338/3, PSČ 796 01

funkce: předseda předstvavenstva
JUDr. Dagmar Unarová, fyzická osoba

Prostějov, Dvořákova 3338/3

funkce: místopředseda představenstva
PhDr. Roman Kandler, fyzická osoba

Prostějov, Dvořákova 3337/1, PSČ 796 01

funkce: člen představenstva

Způsob jednání za družstvo: Jménem družstva je oprávněn jednat předseda představenstva pan Milan Matějka nebo místopředseda JUDr. Dagmar Unarová. Za družstvo se podepisuje tak, že k uvedení obchodního jména a sídla družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, podepisuje vedle předsedy nebo místopředsedy ještě další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Družstvo bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 18.7.1996. Právní poměry družstva upravují stanovy schválené 18.7.1996 a 7.10.1996.


Poslední aktualizace dat: 04.05.2012. Aktualizovat data