"Centrum energetických úspor, o.p.s." - v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno, Bratislavská 20/22, PSČ 602 00

"Centrum energetických úspor, o.p.s." - v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 25325213
záznam v živnostenském rejstříku: "Centrum energetických úspor, o.p.s." v likvidaci

Zapsáno: 30.01.1997 (spisová značka O 25 - Krajský soud v Brně)

Doplňková činnost

"Centrum energetických úspor, o.p.s." - v likvidaci podniká v následujících oborech:

 • Reklamní činnost
 • Zprostředkovatelská činnost
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Pořádání a organizování a zajišťování instruktážních školení, kurzů a přednášek v oblasti hospodaření s energiemi na základě smluvních vztahů se zájemci
 • Organizování výstav
 • Pořádání audiovizuálních produkcí
 • montáž, opravy a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Předmět podnikání

"Centrum energetických úspor, o.p.s." - v likvidaci podniká v následujících oborech:

 • e/ Provádění ekologické výchovy mládeže přímo v poradenském středisku
 • d/ Pořádání a organizování a zajišťování instruktážních školení, kurzů a přednášek v oblasti hospodaření s energiemi přímo v poradenském středisku
 • c/Seznamování s ekologicky šetrnými výrobky a systémy podporujícími úspory energie
 • b/ Poskytování základních informací o dodávaných výrobcích a službách souvisejících s výrobou , dopravou a užíváním různých forem energie
 • a/ Poskytování obecných informací z oblasti hospodaření s energiemi

Dozorčí rada

Ladislav Král, fyzická osoba

Brno, Slezákova 16, PSČ 613 00

funkce: člen
Ing. Jiří Fic, fyzická osoba

Brno, Jasanová 14, PSČ 637 00

funkce: člen
Eva Burešová, fyzická osoba

Brno, Kuršova 8, PSČ 635 00

funkce: předseda

Správní rada

Ing. Luboš Jurek, fyzická osoba

Velké Meziříčí, Nad sv. Josefem 20, PSČ 594 01

funkce: člen
Ing. Jana Drápalová, fyzická osoba

Brno, Oblá 69, PSČ 634 00

funkce: člen
Ing. Igor Marša, fyzická osoba

Brno, Pálavské nám. 9, PSČ 628 00

funkce: člen
Ing. Ladislav Juříček, fyzická osoba

Brno, Horova 16, PSČ 616 00

funkce: člen
JUDr. Jaroslava Kalendová, fyzická osoba

Brno, Lacinova 36, PSČ 621 00

funkce: člen
Ing. Vladimír Jokl, fyzická osoba

Brno, Puškinova 17, PSČ 616 00

funkce: předseda

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná ředitel společnosti s vyjímkou věcí, která je v působnosti správní rady, nebo dva členové správní rady společně. Způsob jednání za společnost v likvidaci: Jménem společnosti "Centrum energetických úspor, o.p.s. - v likvidaci jedná likvidátor. /den zápisu likvidace do OR 29.9.1999/.

Likvidace

JUDr. Jaroslava Kalendová, fyzická osoba

AK Brno, Úvoz 54

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Ing. Štěpán Brus, fyzická osoba

Brno, Drobného 50, PSČ 602 00

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 21.05.2003
ostatní skutečnosti:

Společnost byla založena zakládací listinou 10.1.1997.

Ředitel společnosti: Mgr. Martina Novotná, RČ 686116/0053. bytem: Brno 61600, Luční 32.

Vymazává se z rejstříku obecně prospěšných společností Centrum energetických úspor, o.p.s. - v likvidaci se sídlem Brno, Bratislavská 20/22 se všemi zápisy. Návrh na výmaz byl podán proto, že usnesením KS Brno č.j. 126/2000 byl zrušen konkurs , neboť majetek konkursní podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.


Poslední aktualizace dat: 10.07.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.