"Českomoravská družstevní spořitelna - spořitelní a úvěrní družstvo"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava, ul. Zeyerova 11, PSČ 702 00

"Českomoravská družstevní spořitelna - spořitelní a úvěrní družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25356216

Zapsáno: 11.09.1996 (spisová značka Dr 410 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 3 400Kč
  • Zapisovaný kapitál - 102 000Kč

Předmět podnikání

"Českomoravská družstevní spořitelna - spořitelní a úvěrní družstvo" podniká v následujících oborech:

  • 2. Spořitelní a úvěrní družstvo je dále oprávněno: a) přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry b) ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry c) nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. Jiné dluhopisy je družstevní záložna oprávněna nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu, který posoudí rizikovost nabytí dluhopisů ve vztahu k návratnosti vkladů členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny d) po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jím stanovených přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření a poskytovat úvěry obcím v České republice. Při udělení souhlasu Úřad posoudí rizikovost činnosti družstevní záložny ve vztahu k návratnosti vkladů členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny e) nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činnosti spořitelního a úvěrního družstva a nakládat s ním f) přijímat dary a dědictví g) poskytovat půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních záložen
  • 1. Spořitelní a úvěrní družstvo je oprávněno vykonávat tyto činnosti: a) přijímat vklady od svých členů b) poskytovat úvěry svým členům c) poskytovat svým členům tyto peněžní služby, vedení účtu a provádění plateb z pověření člena, ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami d) poskytovat svým členům tyto další služby: zprostředkování a obstarávání právních a poradenských služeb, obstarávání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb, poskytování příspěvku na sociální, zdravotní a vzdělávací účely, organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací

Firmy v nichž je firma zainteresována

Rodinný a Finanční, s.r.o. "v likvidaci"
Sídlo: Slezská Ostrava, Kopeční 12, PSČ 710 00

Společník s vkladem

Představenstvo

Vítězslav Bednář, fyzická osoba

Frýdek-Místek, A. Staška 2372, PSČ 738 01

funkce: II. místopředseda představenstva
Pavel Sacký, fyzická osoba

Frýdek-Místek, M. Gorkého 411, PSČ 738 02

funkce: I. místopředseda představenstva

Za představenstvo navenek jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti jím určený člen představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, řídí se podepisování ustanovením § 243 odst. 3 obchodního zákoníku.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Dne 12.1.2000 byla na Českomoravskou družstevní spořitelnu - spořitelní a úvěrní družstvo uvalena rozhodnutím Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami č.j. 163/2000/I ze dne 11.1.2000 v souladu s ust. § 28 odst. 3 písm. c) zákona č. 87/1995 Sb. nucená správa.

Dne 13.7.2000 bylo Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami vydáno rozhodnutí o opakovaném zavedení nucené správy č.j. 3789/2000/I ze dne 12.7.2000 v Českomoravské družstevní spořitelně - spořitelním a úvěrním družstvu.

Okamžikem doručení písemného vyhotovení o zavedení nucené správy byl pozastaven výkon volených orgánů družstevní záložny s výjimkou kontrolní komise.

Nucená správa končí dne 15. prosince 2000.


Poslední aktualizace dat: 15.10.2013. Aktualizovat data