"Bytové družstvo Sokolovská 1182"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Sokolovská 1182, PSČ 708 00

"Bytové družstvo Sokolovská 1182" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25365771

Zapsáno: 24.02.1997 (spisová značka Dr 438 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Sokolovská 1182" podniká v následujících oborech:

  • a) zajišťování úklidu, údržby, oprav, a modernizace domu
  • b) zprostředkování úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s bydlením a stanovení vybírání nájemného
  • c) zajišťování splácení kupní ceny domu a čerpání příspěvků na opravy domu
  • d) nájem bytových a nebytových prostor
  • e) řešení sporů mezi nájemníky v domě, které vznikly v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, pokud nenáleží jinému

Představenstvo

Anna Mikušová, fyzická osoba

Ostrava - Poruba, Sokolovská 1182

funkce: předseda družstva
Vladimír Přeček, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Sokolovská 1182/24

funkce: místopředseda družstva
ve funkci od: 08.12.2011

J e d n á n í : Předseda je statutárním orgánem družstva. Je-li pro právní úkon, který činí předseda předepsána písemná forma, je třeba též spolupodpisu dalšího člena pověřeného členskou schůzí.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 06.05.2012. Aktualizovat data