"Bytové družstvo Zika" v likvidaci

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Poruba, Jana Ziky 1951, PSČ 708 00

"Bytové družstvo Zika" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25366653

Zapsáno: 10.03.1997 (spisová značka Dr 521 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Zika" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • zabezpečování údržby a oprav domu s péčí řádného hospodáře
  • zabezpečování služeb spojených s bydlením

Představenstvo

Ivo Hořín, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Jana Ziky 1951/8

funkce: předseda družstva
Ludmila Bojdová, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, J. Ziky 1951/8

funkce: 1. místopředseda družstva
Zdeněk Kupka, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, J. Ziky 1951/8

funkce: 2. místopředseda družstva

Jednání: Za družstvo navenek jedná předseda družstva nebo místopředseda družstva samostatně. Právní úkony statutárního orgánu, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda a místopředseda.

Likvidace

Ivo Hořín, fyzická osoba

Ostrava-Poruba, Jana Ziky 1951/8

Jednání likvidátora: Likvidátor jménem družstva činí samostatně všechny úkony směřující k likvidaci družstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.04.2012
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení: Rozhodnutím členské schůze družstva konané dne 04.04.205 bylo družstvo zrušeno s likvidací ke dni 01.05.2005, tímto dnem družstvo vstoupilo do likvidace.

"Bytové družstvo Zika" v likvidaci, IČ: 253 66 653, se sídlem Ostrava-Poruba, J. Ziky 1951 se vymazává ke dni nabytí právní moci usnesení z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: K výmazu družstva z obchodního rejstříku došlo na základě návrhu likvidátora po ukončení likvidace.


Poslední aktualizace dat: 06.05.2012. Aktualizovat data